Esp - Cat

Cooperativa de disseny i desenvolupament digital

Projectes

Se Queda En Casa

Revista 5W — Disseny i desenvolupament web — 2020

L'evolució del COVID-19 va fer que uns dels nostres clients principals hagués de deixar d'enviar la revista en paper, el seu producte estrella. Per intentar donar resposta a la impossibilitat d'enviar el paper a les cases dels seus subscriptors, vam adaptar una landing page perquè aquests poguessin llegir per primer cop a 5W els continguts en paper en format digital.