Esp - Cat

Cooperativa de disseny i desenvolupament digital

Projectes

Bcn+25 by CIDOB

CIDOB — Identitat corporativa, disseny i desenvolupament web — 2021

Una iniciativa del Global Cities Programme del CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), la Xarxa Mediterrània de Ciutats (MedCities), Ciutats i Governs Locals Units i ISPI (Institut d’Estudis Polítics Internacionals).